Aktuality

Čo máme nové?

Vianoce sú aj o dávaní… ďakujeme

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2022 | kategória: aktuality

Vyslovujeme poďakovanie žiackemu parlamentu, pedagogickému zboru ZŠ a MŠ, deťom a rodičom za zorganizovanie predvianočnej zbierky na škole, ktorá obsahovala trvanlivé potraviny a hygienické potreby. V mene našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým touto zbierkou spríjemnili vianočné chvíle, chceme poďakovať a popriať požehnané vianočné sviatky, nech je aj nový rok 2023 plný štedrosti a vzájomnej lásky!