Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka nezištnosti zubnej kliniky Petramed

pridal: charita | dátum: 5. januára 2024 | kategória: aktuality

Charita aj vďaka Petrovi sprevádza ľudí do Cenacola

Peter Džupa mladší, výkonný riaditeľ zubnej kliniky Petramed, so svojím tímom sedem rokov s Charitou spolupracujú na pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na dne. Cenacolo je miestom mnohých uzdravení mladých závislých ľudí, komunitou s jasnými pravidlami.

Do Charity prichádzajú aj mladí ľudia závislí od alkoholu a drog. „A tak sme začali spolupracovať s talianskou komunitou Cenacolo. Domy majú po celom svete, jeden v Kráľovej pri Senci. Mladých sme do komunity začali sprevádzať,“ približuje sociálna pracovníčka Katka Melicháčová. „Spolupráca s klinikou sa začala prosbou z našej strany,“ spomína Eva Ondrušková, vedúca Domu charity sv. Gianny v Čadci. Jednou z podmienok prijatia do Cenacola je dobrý zdravotný stav, aj chrup. Ako hovorí Peter: „S otcom, spolumajiteľom kliniky, vnímame, že títo ľudia majú možnosť ostať druhú šancu. Zuby nemôžu byť prekážkou v tom, či tú šancu ostanú alebo nie! Všetkých „charitných“ pacientov berieme na základe odporúčania Charity. Predstavuje akýsi filter, že títo ľudia majú aj reálne šancu sa do komunity dostať. Väčšinou potrebujú sériu šetrení.“

🙂 Má nádherný úsmev

Ľudia, ktorým sa nezištne pomohlo, sú vďační. Jednou z nich je Dominika, mladá mama, ktorej skúsenosť lásky zmenila život radikálne. Sprevádzaná Katkou z Charity bola v kresle ambulancie po mnohých rokoch prvýkrát, stav bol vážny. Ako sama spomína: „Na Charite som sa ocitla, keď som prepadla drogám a odobrali mi dieťa. Život sa mi postupne začal dávať dokopy. Na stole bola aj otázka vstupu do Cenacola.“ Postarali sa jej nielen o zuby, Dominika vďačí aj za pomoc dcérke, ktorej dlho nevedela prísť na problém. Opäť nezištne. Je inšpirujúce vidieť takú ochotu pomáhať ľuďom odkázaným na charitnú pomoc. Katka hľadí vždy s nádejou: „Možno by niekto z lekárov tiež rád dobrovoľne spolupracoval, prišiel

a prezrel našich ľudí v Charite.“ S vďakou svedčíme o zmene životov. Dominike pomohli tak krásne, že má nádherný úsmev a jej to zdvihlo sebavedomie. Našla si prácu, stará sa o svoje deti, za jej úsmevom je hlboká vďačnosť. „Klinika Petramed prišla viackrát s ponukou, aby sme vybrali ľudí, ktorých zadarmo ošetria. Sme za to vďační. Aj iní lekári nás vnímajú pozitívne,“ dodáva Katka.

❤ Láska nerieši, čo bolo

Caritas – nezištná, milosrdná láska. Prijatie môže byť tým najväčším darom blížnemu – najbližšiemu rovnako ako neznámemu trpiacemu. Aj Peter citlivo hľadí na ľudí, ktorí sa v živote stretli s odmietaním. Dominika si cení jedno: „Nepozerali na mňa s predsudkami. Neriešia, čo bolo.“

Bez nároku na vďačnosť

Oslavujeme Boha za tieto skutky a ďakujeme odborníkom z kliniky za pomoc bez nároku na vďačnosť. Peter sa cíti službou obohatený: „Uvedomil som si, že peniaze v Cirkvi idú do organizácií, ktoré robia neskutočne kvalitnú, podstatnú a tvrdú prácu. A práve to spoločnosti veľmi pomáha. Na to sa zabúda a ja som si to vďaka Charite uvedomil.“