Aktuality

Čo máme nové?

V Skalitom pripravujú vznik farskej charity

pridal: charita | dátum: 11. novembra 2016 | kategória: aktuality

Ma misijnú nedeľu dňa 23. októbra 2016 sme návštívili farnosť Skalité na pozvanie miestneho farára Jozefa Možiešika. Po slávení eucharistie sme veriacim priblížili činnosť charitných zariadení v diecéze, rôzne projekty pre núdznych a účinnú pomoc v rámci siete farských charít. Mnohí vyjadrili záujem o vznik farskej charity v Skalitom. Aktuálne existuje v rámci Žilinskej diecézy 16 farských charít s rôznorodou činnosťou na pomoc druhým.