Aktuality

Čo máme nové?

V Domaniži je charita službou lásky

pridal: charita | dátum: 13. februára 2014 | kategória: aktuality

Návštevu chorých a osamelých spojenú s ich starostlivosťou a duchovnou podporou blízkej rodiny vo farnosti Domaniža od roku 2007 zabezpečujú dobrovoľníci farskej charity. Pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí vo farnosti napr. štedrovečernej kapustnice pre osamelých, slávnosti sv. Mikuláša (patróna farnosti), Farského dňa a i. V súčasnosti má Farská charita Domaniža 10 dobrovoľníkov. Dňa 12.februára 2014 sa uskutočnilo spoločné stretnutie dobrovoľníkov za účasti správcu farnosti o. Mariána Ďurčana a zástupcov Diecéznej charity Žilina, na ktorom sme sa vzájomne povzbudili v službe druhým.