Aktuality

Čo máme nové?

Ukončenie 1.ročníka projektu Polievka pre bezdomovcov

pridal: charita | dátum: 15. marca 2013 | kategória: aktuality

Projekt Polievka pre bezdomovcov dňa 11. marca 2013 úspešne zavŕšil svoj 0-tý beh. Počas troch zimných mesiacov bola polievka dobrovoľníkmi vydávaná vo večerných hodinách 3-krát do týždňa v Dome charity sv. Vincenta v Žiline (DCHV). Stretla sa tu s nevídaným ohlasom, a to nielen zo strany klientov DCHV, ale i samotných dobrovoľníkov.

Vyvrcholením celého projektu bolo spoločné stretnutie dobrovoľníkov (zapojilo sa 63 ochotných ľudí), kde sme spoločne projekt zhodnotili a ocenili každého, kto sa zapojil. Vďaka Pánu Bohu i DCHV za všetko, čo sa dialo.

informovala Eva Trulíková – koordinátorka projektu

  

záverečné hodnotiace stretnutie dobrovoľníkov zapojených do projektu