Aktuality

Čo máme nové?

Svedectvá o Božej láske

pridal: charita | dátum: 10. februára 2023 | kategória: aktuality

Prišli sa s nami podeliť o svoje príbehy a skúsenosti. Dva vzácne manželské páry, ktorých spája podobná minulosť, no najmä láska a vďačnosť Bohu… lebo ich zachránil!

Stanka s Maťom a Maťa s Igorom, ich životné kroky prechádzali komunitou Cenacolo.

Podnetný a obohacujúci čas zdieľania a počúvania… ĎAKUJEME!