Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie v duchu vďačnosti za rok 2013

pridal: charita | dátum: 12. decembra 2013 | kategória: aktuality

Dňa 5. decembra 2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva uskutočnilo v Diecéznom centre stretnutie zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina. Takmer 70 zúčastnených si vypočulo slová vdp. Vladimíra Masláka z Kláštora pod Znievom o tom, že podstatné je to, čo nosí človek vo svojom vnútri. Otec biskup Mons. Tomáš Galis všetkých povzbudilslovami do každodennej a nenápadnej služby tým, ktorí sú okolo nás a ktorým môžeme pomáhať. Stretnutie sa nieslo v duchu vďačnosti milosrdnému Bohu za uplynulý rok 2013.

Prostredníctvom prezentácie fotografií sme mohli nahliadnuť do udalostí a činností v tomto roku. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie niektorých zamestnancov a dobrovoľníkov za dlhoročnú a obetavú službu v charite. Posilou pre zamestnancov a dobrovoľníkov v službe charity sú aj slová sv. Pavla: „Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme.“ (2 Kor 4,1) Na záver otec biskup Tomáš všetkých požehnal a spoločenstvo sme vytvárali aj pri agapé vzájomným zdieľaním a rozhovormi.

Mgr. Mária Vyžinkárová