Aktuality

Čo máme nové?

Spolu sa pomáha lepšie!

pridal: charita | dátum: 28. decembra 2021 | kategória: aktuality

Ďakujeme za udelené dotácie Žilinskému samosprávnemu kraju! Dom charity sv. Kamila na jeseň tohto roka využil svoju voľnú plochu pri budove, kde nainštaloval hendikep fitness prístroj pre klientov tohto zariadenia. Na tomto prístroji môžu cvičiť naraz 2 klienti zariadenia. Aj týmto spôsobom skvalitňujeme v tomto čase starostlivosť o nám zverených klientov. Zakúpenie fitness stroja ?‍??️?‍?finančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 1400 Eur v rámci udelenej dotácie z programu Regionálne dotácie 2021. Bez tejto podpory by sme nemohli uvedený stroj zakúpiť. Žilinský samosprávny kraj zároveň v rámci programu Dotácie predsedu ŽSK 2021 finančne podporil aj náš projekt Sklad solidarity. Sumou 1000 Eur prispel na úhradu nájmu skladových priestorov. V Sklade solidarity prijímame od darcov rôzne ???? funkčné spotrebiče, nábytok, hygienické potreby, kuchynské potreby, kočíky apod., a následne ich distribuujeme núdznym rodinám a jednotlivcom. V roku 2021 sme takto podporili už viac ako 130 rodín a jednotlivcov. Zároveň sme priestory Skladu solidarity využili aj pri zbierke školských pomôcok v termíne 1.6. – 15.9.2021, kedy sme vyzbierali viac ako 3500 rôznych pomôcok, ktorými sme podporili 658 detí z 279 sociálne slabších rodín.❤ Za podporu a úspešný priebeh týchto aktivít ďakujeme aj Žilinskému samosprávnemu kraju. Prajeme všetko dobré a vydarený nový rok 2022, nech sa nám spolu dobre pomáha!