Aktuality

Čo máme nové?

Spolu blízko pri človeku

pridal: charita | dátum: 25. novembra 2020 | kategória: aktuality

Sme bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, zaznelo z úst pápeža Františka na Deň chudobných. Diecézna charita Žilina ako nástroj Cirkvi svojou činnosťou napĺňa evanjeliový príkaz lásky k blížnemu. Spolu s vami už roky pomáhame trpiacim ľuďom, vďaka vašej podpore pomáhame chudobným predovšetkým v našej diecéze. Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie, poklesu darov, nedostatočného financovania, sa však dostávame do stavu, keď bez podpory verejnosti budeme nútení niektoré služby rušiť. Preto vás, v dôvere v Božiu prozreteľnosť, prosíme o podporu. Ďakujeme, že ste spolu s nami pri človeku, v ktorom môžeme poslúžiť Kristovi!

Jesenná zbierka v kostoloch v prvú adventnú nedeľu je pre nás kľúčová, no pre obmedzený počet veriacich v chráme vám ponúkame aj ďalšie formy podpory, v kostoloch sú k dispozícii poštové poukážky, QR kód na krabičke aj na plagáte, finančný príspevok môžete poslať cez internetbanking na naše číslo účtu: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, s variabilným symbolom: 111. Ďakujeme!

Kto pomoc potrebuje?

Pravidelne sa staráme o vyše 1000 núdznych cez rôzne druhy sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany a kurately, stovkám ďalších cez rôzne projekty. Len cez projekt Nadácie EPH sa potravinová alebo materiálna pomoc dostala v tomto roku do 61 rodín, do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy. Ročne sme rozdali vyše 10-tisíc potravinových balíčkov, hygienické balíčky, školské pomôcky, balíky plienok. Máme 6 zariadení sociálnych služieb, 28 farských charít, prostredníctvom ktorých sme blízko ľuďom aj v odľahlých častiach diecézy. Požičiavame zdravotnícke pomôcky aj mimo diecézy, poskytujeme opatrovateľskú službu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. V Centre pre deti a rodiny máme aktuálne 26 detí a mladých, z ktorých sú 4 v profesionálnych rodinách. Ženy sú v útulku a muži v nocľahárňach. Situácia si ale nutne vyžaduje zvýšiť kapacitu, aktuálne pripravujeme 60 lôžok pre ľudí bez domova, mužov i ženy. Chudobným denne podávame teplú stravu, majú k dispozícii sprchu. Pre udržanie či získanie pracovných návykov sa ľudia bez práce zapájajú do predaja pouličných časopisov. Pomocnú ruku potrebujú osamelí a chorí seniori, ľudia so ZŤP, deti, mnohodetné rodiny, matky, mladí na prahu dospelosti, ľudia bez domova a mnohé iné skupiny, poskytujeme ju bez rozdielu vierovyznania.

ĎAKUJEME ZA POMOC, STE SPOLU S NAMI BLÍZKO PRI ČLOVEKU!