Aktuality

Čo máme nové?

Spoločná pomoc 63 rodinám

pridal: charita | dátum: 10. decembra 2021 | kategória: aktuality

Dotkli sme sa životov 200 ľudí v tomto roku cez tento projekt. Diecézna charita Žilina už tretí rok spolupracuje s Nadáciou EPH, vďaka daru 11000 eur podávame pomocnú ruku plnú materiálnej a potravinovej pomoci. Neposkytovali sme v tomto projekte finančné prostriedky v hotovosti, ale nakúpené potraviny, zakúpenú materiálnu pomoc ľuďom v núdzi alebo UP Sociál poukážky na nákup potravín a drogérie

Dvaja pracovníci DCHZA navštívili vybraté rodiny, aby sme spoznali ich aktuálnu situáciu. V niektorých rodinách bol prítomný aj člen farskej charity. Poskytli sme základné sociálne poradenstvo a pomoc v možnostiach riešenia ich situácie. Žiadosti boli schvaľované na centre DCHZA. Pomoc bola poskytnutá do rodín, ale tiež samostatne žijúcim jednotlivcom s dodržiavaním aktuálnych opatrení.

Ani v tomto roku nebolo ťažké vyčerpať finančné možnosti projektu.  Spoločenská, rodinná i zdravotná situácia umožňuje vznik nárastu núdznych a ohrozených ľudí, ktorí si sami nevedia poradiť.

Celkovo sme poskytli pomoc v 63 rodinách. V Žilinskom kraji 53-krát a v Trenčianskom kraji 10-krát.  Žilinská diecéza má 12 dekanátov.  Navštívili  sme všetky a reálne bola pomoc aj vo všetkých dekanátoch poskytnutá. Z pohľadu okresov sme sa dostali  do obcí a miest v 8 okresoch Žilinskej diecézy.

Dekanáty  a počet riešených rodín: Martin 6 krát,  KNM  9 krát, Krásno nad Kysucu 2 krát,   Čadca 7 krát, Rajec 8 krát, Bytča 6 krát, Turzovka 2 krát, Varín 5 krát, Žilina 4 krát, Púchov 4 krát, PB 6 krát, Ilava 2 krát. 

Do spolupráce sa zapojilo 27 farských charít.

Okresov 8: Púchov 4 krát, Kysucké Nové Mesto 9 krát, Čadca 11 krát, Považská Bystrica 6 krát, Ilava 2 krát, Martin 6 krát, Bytča 6 krát, Žilina 19 krát.

Konkrétna materiálna a potravinová pomoc, ktorá zmiernila núdzu:

 • Potravinová pomoc formou  UP Sociál kupónov 21 krát.   
 • Materiálna a potravinová pomoc32krát. Materiálna pomoc, ktorá sa prelínala čiastočne s potravinami obsahovala: drogériu 26 krát, plienky 4 krát, inhalačný prístroj 1 krát, lieky 3 krát, vitamíny a zdravotnícka sprchovacia stolička 1krát, mikrovlna rúra 3krát, obuv 5krát,  vysávač  2krát, posteľnú bielizeň 2krát, kanvica 1krát , uterák  1krát, paplón a vankúš  1krát,  hygienické potreby  5 krát, benzín pre znevýhodnené dieťa 1 krát , oblečenie 3 krát .
 • Iba materiálna pomoc bez potravín:  10 krát ( práčka 3  krát,  lieky a zdravotnícky materiál 1 krát, dojčenské mlieko z lekárne 1 krát, ortopedické vložky a oblečenie 1 krát,  priamočiara píla a elektrický hoblík 1 krát, brikety 2 krát, palivové drevo 1krát,
 • Pomoc poskytnutá ženám  – samo – živiteľkám  15 krát a spolu to bolo pre 40 detí.
 • Ovdovené žiadateľky – 5 krát a týkalo sa to aj 5 maloletých detí.
 • Rodiny s deťmi – pomoc poskytnutá 14 krát a pre 58 detí pomoc sa dotkla aj + 14 partnerov
 • Žiadatelia samostatne žijúci v domácnosti 13 krát
 • Žiadatelia so závažným ochorením 11 krát ( + ich členov domácnosti sa to dotklo a tých je 13)
 • Žiadateľ, ktorému bol zverený brat do výchovy 1 krát ( 1 + 1)
 • Starí rodičia, ktorí majú vo výchove svoje vnúčatá 4 krát, 6 detí.
 • Projektom sme sa dotkli životov 200 ľudí

Prínosom projektu bolo zmiernenie psychického tlaku z nedostatku, otvorenie nových možností a motivácia. Prijaté základné sociálne poradenstvo poskytnuté pracovníkmi DCHZA dávalo nádej a usmernenie, ako riešiť aktuálnu krízu, prekročiť strach, hanbu a prijať pomoc v krízovej situácii. Poskytnuté prostriedky umožnili poskytnúť žiadateľom praktickú, reálnu, konkrétnu, adresnú pomoc v akútnej potrebe a to lámalo bezmocnosť.  Mohli sme pomôcť viacerým núdznym, čo by sa nám bez podpory projektu nepodarilo zrealizovať. Odhalili sme núdznych v akútnej kríze, ktorí budú potrebovať dlhodobejšiu pomoc a poradenstvo.

Čo mi dala EPH-čka?

Možnosť pomáhať núdznym a chudobným. Dalo mi to aj to, že sme ich mohli povzbudiť a nasmerovať. Keď vidím koľko je biedy okolo nás som šťastný za všetko, čo mám – domov, rodinu, jedlo, sprchu, za každý nový deň.     Tomáš

Na to, aby sme mohli konať dobro, slúžiť a dobre využívať prostriedky, ktoré sú nám dané, sa potrebujeme navzájom. Po každom stretnutí som odchádzala obohatená príbehom núdznych ľudí a veľmi som si uvedomovala, že sú to bojovníci, statočne čelia svojej situácie a nevzdávajú sa. Som vďačná za to, že boli ochotní podeliť sa s nami o svoje skúsenosti aj ťažkosti.    Zuzka