Aktuality

Čo máme nové?

Slávnosť sv. Martina – patróna kaplnky Diecéznej charity Žilina

pridal: charita | dátum: 14. novembra 2011 | kategória: aktuality

Dňa 11.11.2011 na sviatok sv. Martina sme si sv. omšouv kaplnke Diecéznej charity Žilina zasvätenej tomuto svätcovi pripomenuli presne 2 roky od jej požehnania. Ďakujeme vdp. Michalovi Melišíkovi za slová povzbudenia, ktorými sa prihovoril všetkým zúčastneným zamestnancom. Nech je aj pre ostatných sv. Martin príkladom horlivého darovania sa v službe núdznym.

Časť z príhovoru vdp. Michala Melišíka si prečítate ďalej.

…Noe, Lót, my; každý žijeme vo svojej dobe, ktorá je iná a predsa v mnohom spoločná. Ľudia sa tvária moderne, vyspelo a žijú v domnení, že Boha k svojmu životu nepotrebujú. A predsa, Boh si v každej dobe povoláva ľudí, tých, ktorí sú mu verní – napriek odsúdeniu iných, pichľavým pohľadom, pohŕdaniu a častému posmechu. Pán nás pozýva milovať, bez ohľadu na dobu a okolie, v ktorom žijeme. Láska prekoná všetky tieto prekážky, nehľadí na osobu, vie sa dávať bez rozdielu.

Dnes máme sviatok sv. Martina, ktorý nás učí milovať. On svojím príkladom ukazuje každému z nás, že láska sa dokáže dávať, bez ohľadu na osobu či okolnosti. Povzbuďme sa dnes jeho príkladom a kráčajme cestou lásky stále bližšie k Bohu i blížnym.

Foto zo slávnostnej sv. omše: