Aktuality

Čo máme nové?

Šišky, ktoré chutia pomocou núdznym

pridal: charita | dátum: 5. októbra 2018 | kategória: aktuality

V rámci týždňa kresťanskej kultúry sme 3. októbra 2018 boli na očiach verejnosti v Žiline na Mariánskom námestí. Počas celého dňa sme prezentovali naše aktivity pre núdznych a ponúkali výrobky z tvorivých dielní. Okoloidúci sa mohli zastaviť a podporiť naše služby dobrovoľným príspevkom pričom si pochutnali na vynikajúcich ovocných šiškách.

Ďakujeme desiatke študentov z Obchodnej cirkevnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, ktorí oslovovali ľudí, ponúkali pouličný časopis Cesta a pozývali na šišky do nášho stánku. Finančný výťažok použijeme  na podporu služieb pre ľudí bez domova a seniorov v Žiline.