Aktuality

Čo máme nové?

Sederova večera pre pracovníkov charity

pridal: charita | dátum: 20. marca 2016 | kategória: aktuality

Sederova večera je udalosťou viery, pripomína nám udalosti Exodu – vyvedenie Izraelitov z egyptského otroctva. Aj tento rok ju vo Veľkom týždni spoločne slávila skupina pracovníkov Diecéznej charity Žilina. Sederova večera je tiež tou poslednou večerou, počas ktorej Ježiš ustanovil Eucharistiu. Každé gesto má svoj duchovný zmysel. “Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.” Lk 22,14-15