Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít v jubilejnom roku v Košiciach

pridal: charita | dátum: 9. novembra 2016 | kategória: aktuality

Na záver Svätého roku milosrdenstva putovalo 20 zamestnancov Diecéznej charity Žilina spolu s ostatnými charitami do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Spoločne tak ďakovali za dar služby ľudom v núdzi a prejavy milosrdenstva Boha i ľudí voči chudobným a opusteným zvlášť v tomto roku.

Slávnostná svätá omša sa konala za prítomnosti 3 biskupov, takmer dvadsiatky kňazov a približne 700 zamestnancov a dobrovoľníkov charity. Súčasťou programu bolo už tradičné oceňovanie zamestnancov „Mosty vďaky“, modlitba svätého ruženca a odborný výklad k stavbe Dómu sv. Alžbety.

Celoslovenská púť charít sa koná každý rok na inom mieste. Slovenská katolícka charita si v tomto roku pripomenula 25. výročie obnovenia svojej činnosti na Slovensku.

Ocenení zamestnanci Diecéznej charity Žilina
Ocenení zamestnanci Diecéznej charity Žilina