Aktuality

Čo máme nové?

Prvé tohtoročné kolo distribúcie potravinových balíčkov

pridal: charita | dátum: 27. februára 2018 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina začala dňa 19. februára 2018 ďalšie kolo distribúcie potravinových balíčkov. Do 23. marca 2018 rozdáme 1302 balíčkov pre 761 sociálne odkázaných v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Púchov a Ilava.
Potravinová pomoc v rámci programu OP FEAD 2014-2020 je určená najodkázanejším osobám. Príjemcami podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, tiež príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci príjem zo zárobkovej činnosti.

Jeden potravinový balík obsahuje olej, cestoviny, ryžu, múku, sušené mlieko, šošovicu, hrach, fazuľu, instantné polievky, sardinky, paštétu, guláš a bravčové mäso v konzervách s hmotnosťou 13,5 kg.

Počas roka 2018 sú naplánované ešte 3 kolá distribúcie. Najbližšie bude v máji.

Viac informácií: www.potravinovapomoc.sk