Aktuality

Čo máme nové?

Pribudla Farská charita Košeca

pridal: charita | dátum: 27. januára 2023 | kategória: aktuality

Vitaj, nová farská charita v Žilinskej diecéze! Veľmi sa tešíme z rozšírenia charitnej pomoci aj cez ruky tejto skupinky dobrovoľníkov. Charitná rodina sa opäť rozrástla. 27. januára 2023 vznikla Farská charita Košeca. Sme vďační, že pán farár Ján Čepela je otvorený pre tento druh posilnenia pomoci vo svojej farnosti. Stretnutie začalo svätou omšou, kde otec Michal Melišík nadviazal na evanjeliové čítanie o horčičnom zrnku. Tak ako Božie kráľovstvo sa podobá malému zrnku, z ktorého vyrastie veľký strom, aj z našej citlivosti na malé, jednoduché skutky lásky, môže vyrásť strom veľkej pomoci. Našou úlohou nie je len slúžiť, pomáhať, vybaviť, ale prinášať bohatstvo evanjelia, konkrétnosť lásky v skutkoch. Vedieť prejavovať lásku v malých veciach. Nie je to len o tom, dať im najesť, ale byť citlivý na ich potreby – navštíviť… vzmáhať sa v láske.” Po omši nasledovala prezentácia. Farníci nás prijali s očakávaním a príjemným pohostením. Otvorené a vnímavé srdcia týchto ľudí urobili nielen stretnutie nezabudnuteľným, aj do budúcnosti, pre pomoc druhým, sú spoľahlivou zárukou a predpokladom nachádzania nových a tvorivých spôsobov, ktoré uľahčia život strápeným. Svedčia o tom aj mnohé aktivity, ktoré pre núdznych už zorganizovali. Tešíme sa, že odteraz budeme spoločným úsilím hľadať najlepšiu cestu, ako pomáhať a byť blízko pri človeku.