Aktuality

Čo máme nové?

Prezentácia farských charít vo farnosti Papradno

pridal: charita | dátum: 30. januára 2020 | kategória: aktuality

Dňa 28 januára sme navštívili farnosť Papradno za účelom prezentovania projektu farských charít a činnosti Diecéznej charity Žilina.

Stretnutie sa začalo slávením svätej omše, ktorú celebroval charitný kaplán spolu s kňazom farnosti. Po omši sme mali spoločnú diskusiu, kde sme zodpovedali základné otázky fungovania farskej charity. Farníci boli otvorení na pomoc núdznym vo svojej farnosti a rozhodli sa, že sa zapoja do spolupráce. Zo stretnutia sme odchádzali povzbudení a motivovaní, že stále existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať.