Aktuality

Čo máme nové?

Požehnanie rukami generálneho vikára

pridal: charita | dátum: 4. októbra 2022 | kategória: aktuality

🌹

4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi, nás navštívil generálny vikár CsiDr. ThLic. Martin Kramara, ktorý celebroval spoločnú svätú omšu v charitnej kaplnke a zároveň požehnal nový obetný stôl a ambón. Pre diecéznu charitu ho dal zhotoviť niekdajší charitný kňaz Ľubomír Bollo, ktorý je v súčanosti farárom vo farnosti Lednica. Po sv. omši sme sa premiestnili do zasadacej miestnosti pri priateľskom neformálnom stretnutí, kde sme sa navzájom predstavili. Nový generálny vikár je veľmi príjemný spoločník, bolo cítiť, ako rád spoznáva zamestnancov Diecéznej charity Žilina, už si s nami aj dohodol nejaké to ďalšie stretnutie… na ktoré sa už veľmi, veľmi tešíme!

Sme nesmierne šťastní, keď je medzi nami kňaz, ďakujeme, Žilinská diecéza🤍

Vzácna príležitosť byť spolu, dnes sme mali tiež spoločnú celodiecéznu poradu s vedúcimi našich charitných zariadení, na ktorej sme sa zároveň lúčili s našimi dvomi odchádzajúcimi chariťákmi, s Helenkou, vedúcou Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici a Tomášom, koordinátorom farských charít. Obaja boli a aj naďalej ostávajú pre nás veľkým darom od Pána, v modlitbe i vzťahoch ostávame naďalej…❤️

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221005039