Aktuality

Čo máme nové?

Pouličný časopis CESTA

pridal: charita | dátum: 17. februára 2012 | kategória: aktuality

Od 1. marca 2012 stretnete v uliciach Žiliny pouličných predajcov Diecéznej charity Žilina, ktorí budú okrem časopisu Nota Bene distribuovať aj nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1 € (z toho 0,50 € je pre pouličného predajcu).

Cesta je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov Diecéznej charity Žilina v našej diecéze.

Od júla 2011 máme aktívnych predajcov v Martine a od februára 2012 v Čadci, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.

Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi.

Viac informácií o Ceste nájdete tu.

-Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková-