Aktuality

Čo máme nové?

Posolstvo pápeža k Svetovému dňu chorých

pridal: charita | dátum: 17. februára 2023 | kategória: aktuality

„Staraj sa oňho“. Súcit ako synodálna prax uzdravovania – je názov témy posolstva Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu chorých, ktorý sa slávil 11. februára 2023.

„Choroba je súčasťou našej ľudskej skúsenosti. No táto skúsenosť sa môže stať „neľudskou“, ak sa prežíva v izolácii a opustenosti, ak nie je sprevádzaná starostlivosťou a súcitom. Ak kráčame spoločne, je normálne, že sa niekto cíti zle, že sa musí zastaviť pre únavu alebo nejakú nehodu na ceste.

Práve v takýchto chvíľach vidíme, ako kráčame: či je to naozaj spoločné kráčanie, alebo či kráčame po tej istej ceste, ale každý na vlastnú päsť, starajúc sa o vlastné záujmy a ponechajúc ostatných, aby sa sami „zariadili“. Preto vás na tento 31. svetový deň chorých, uprostred synodálnej cesty, pozývam, aby sme sa zamysleli nad tým, že práve cez skúsenosť krehkosti a choroby sa môžeme naučiť spoločne kráčať podľa Božieho štýlu, ktorým je blízkosť, súcit a neha,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

„Svetový deň chorých nevyzýva len k modlitbe a blízkosti k trpiacim, ale jeho cieľom je aj zvýšiť povedomie Božieho ľudu, zdravotníckych inštitúcií a občianskej spoločnosti o novom spôsobe spoločného napredovania,“ píše ďalej Svätý Otec. „Uplynulé pandemické roky podľa jeho slov zvýšili náš pocit vďačnosti za tých, ktorí každý deň pracujú na poli zdravotnej starostlivosti a výskumu. „Avšak nestačí vyjsť z tejto veľkej kolektívnej tragédie len uctením si jej hrdinov. Covid-19 podrobil túto veľkú sieť kompetencií a solidarity skúške a odhalil štrukturálne limity existujúcich systémov sociálneho zabezpečenia. Preto je potrebné, aby bola v každej krajine vďačnosť spojená s aktívnym hľadaním stratégií a zdrojov, ktoré by zaručili každému základné právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k nej.“

Katolícka cirkev si pripomína tento deň na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. Svetový deň chorých ustanovil svätý Ján Pavol II. v roku 1992. Ako napísal v ustanovujúcom apoštolskom liste, tento deň je „osobitným časom modlitby a delenia sa, obetovania utrpenia pre dobro Cirkvi a pripomína každému, aby videl vo svojom chorom bratovi či sestre tvár Krista, ktorý svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykonal spásu ľudstva“.

Posolstvo Svätého Otca Františka  k 31. svetovému dňu chorých z talianskeho originálu Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXI Giornata Mondiale del Malato preložila Mária Spišiaková.

Zdroj titulnej fotografie: Vatican Media