Aktuality

Čo máme nové?

Poslednou témou boli financie

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2015 | kategória: aktuality

Dňa 16.júna 2015 sa uskutočnilo posledné zo štyroch vzdelávacích seminárov na tému financie a rozpočet vo farskej charite. Zúčastnilo sa ho viac ako 20 dobrovoľníkov zo Žilinskej diecézy, ktorí aktívne slúžia vo svojich farnostiach. Okrem zaujímavej prednášky s praktickými príkladmi a radami bol priestor na vzájomné zdieľanie zo služby a povzbudenie.

Na záver si každý dobrovoľník prevzal darček – tričko s logom Charita+TY ako poďakovanie za angažovanie sa v pomoci druhým. Vzdelávacie stretnutia sa uskutočnili vďaka projektu Mosty charity, ktorý bol podporený Nadáciou Renovabis.

V jeseni plánuje Diecézna charita Žilina pokračovať v spoločných stretnutiach pre dobrovoľníkov farských charít. Budeme o nich verejnosť včas informovať.