Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc s Nadáciou EPH

pridal: charita | dátum: 15. júla 2022 | kategória: aktuality

V súčasnom náročnom období zažívame z pohľadu charity dva fenomény.

? Rastúci počet ľudí hľadajúcich pomoc a podporu.

A na druhej strane otvárajúce sa srdcia ľudí, darcov, sponzorov, ktorí si uvedomujú, že aj naša hranica medzi pohodlím a núdzou je krehká a nikdy nevieme, kedy ju sami prekročíme.

? Jedným z našich dlhodobých partnerov pri službe núdznym je Nadácia spoločnosti EPH, ktorá nám aj tento rok poskytla finančné prostriedky pre ľudí, ktorí sa dostali do sociálnej, zdravotnej, finančnej či inej tiesne.

Diecézna charita Žilina zastrešuje tú časť projektu, kde je potrebné vybrať jednotlivcov i rodiny nachádzajúce sa v núdzi, následne ich navštívi, daruje im čas a sústredenú pozornosť so sociálnym poradenstvom, pomoc im privezie a podľa potreby s naďalej sprevádza v ďalších krokoch riešenia danej situácie. V tomto roku podporu poskytujeme formou poukážok na nákup potravín a drogérie v hodnote 140-150 eur. Keďže chceme, aby sa pomoc dostala do celej diecézy, realizujeme ju prostredníctvom farských charít, ktoré mapujú sociálnu situáciu priamo vo farnostiach, kde sú ľuďom najbližšie.

? V roku 2022 sme zatiaľ z Diecéznej charity Žilina vycestovali a poskytli pomoc 39-tim rodinám vo všetkých, t.j. 12-tich dekanátoch Žilinskej diecézy. Celkovo sa do projektu zapojilo 27 farských charít a konkrétne sa doteraz pomohlo 6-tim rodinám v dekanáte Kysucké Nové Mesto, v dekanáte Čadca 4-rom, Varín 1, Bytča 6-tim, Martin 5-tim, Ilava 3, Žilina 2, Považská Bystrica 4-rom, Rajec 3, Púchov 2, Turzovka 1 a Krásno nad Kysucou 2 rodinám.

Keďže sa snažíme reagovať na potreby všetkých núdznych, s 20-timi percentami z darovanej sumy sme podporili odídencov z Ukrajiny, rovnakou formou, a síce potravinovými poukážkami.

Ďalšie žiadosti dokončujeme a tešíme sa, že sme mohli aspoň trošku zlepšiť život tým, ktorí to najviac potrebujú.