Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc pre ľudí bez domova počas mrazov v Žiline, Čadci a Martine

pridal: charita | dátum: 2. februára 2012 | kategória: aktuality

Počas týchto mrazivých dní nájdu ľudia bez domova pomoc na nižšie uvedených miestach, kde sme zaviedli mimoriadne opatrenia vzhľadom na extrémne nízke teploty a hrozbe ohrozenia života. Aj napriek nedostatočnému personálnemu zabezpečeniu rozširujeme otváracie hodiny v nízkoprahových denných centrách a nocľahárňach Diecéznej charity Žilina. Tieto dni sme už výrazne prekročili kapacity našich zariadení.

Žilina – Dom charity sv. Vincenta

Martin – Dom charity sv. Krištofa

Čadca – Dom charity sv. Gianny

Žilina – Dom charity sv. Vincenta (Predmestská 12)

Nocľaháreň je otvorená pre všetkých, ktorí nemajú možnosť prespať v teple, od 19.00 hod, pričom o 6.30 hod nasledujúceho dňa sa presunú do priestorov nízkoprahového denného centra a nemusia opustiť budovu zariadenia. Nízkoprahové denné centrum je otvorené do 11.00 hod až do odvolania. O 12.00 hod sa vydáva teplá polievka s pečivom. Kapacita nocľahárne prekračuje posledné dni svoju kapacitu 25 lôžok, avšak ľuďom poskytujeme aspoň stoličku, aby nezostali počas noci vonku. Taktiež večer dostanú pečivo a teplý čaj. Prijímame ľudí aj pod vplyvom alkoholu.

Nízkoprahové denné centrum je otvorené od pondelka do piatku, nocľaháreň aj počas víkendov.

Martin – Dom charity sv. Krištofa (Kollárova 24)

Od 1.februára 2012 je nízkoprahové denné centrum otvorené denne vrátane víkendov do konca februára. Denne vydávame teplú polievku s chlebom. Zaznamenali sme zvýšený počet klientov aj s omrzlinami a podchladením, za posledný týždeň boli 5 hospitalizovaní.

Čadca – Dom charity sv. Gianny (Kukučínova 4)

Zariadenia je výnimočne otvorené pre ľudí v núdzi počas celého dňa až do odvolania. Ponúkame teplý čaj, kávu a malé občerstvenie. V nocľahárni pre mužov v súčasnosti prespáva až 17 ľudí aj keď máme kapacitu 5 lôžok. Výnimočné môžu prichádzať do zariadenia aj ľudia pod vplyvom alkoholu.

Ak nájdete človeka, ktorý nemá domov a je na ulici cez deň a noc, informujte ho o ponúkaných službách alebo nás kontaktujte tu.
-informovala Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková-