Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame aj v silných mrazoch

pridal: charita | dátum: 9. januára 2017 | kategória: aktuality

Silné mrazy, ktoré začiatkom januára zasiahli Slovensko, môžu vážne ohroziť život ľudí bez domova. Diecézna charita Žilina je pripravená pomôcť a predchádzať krízovým situáciám. Počas uplynulých dní (6.-8. január 2017) boli priestory charitných zariadení v Žiline, Martine a Čadci zaplnené nad rámec svojich kapacitných možností. Upravili sme tiež hodiny počas, ktorých poskytujeme ľuďom v núdzi služby a mohli tak ostať u nás aj počas dňa.

V Dome charity sv. Vincenta v Žiline prespalo v nocľahárni viac ako 37 mužov za noc, pričom kapacita je 25 postelí. “Prijali sme všetkých, aj pod vplyvom alkoholu a spali na matracoch či laviciach” potvrdil Rastislav Kolman, vedúci zariadenia. Ďalej pokračuje: “V Dome charity sv. Vincenta na Predmestskej 12 posúvame čas príchodu do nocľahárne, muži môžu prísť už o 16.00 hod. a poskytneme im teplý čaj. Tento režim potrvá do stredy 11. januára a ďalej bude závisieť od aktuálnej teploty, našich klientov budeme o zmenách informovať.”

V Dome charity sv. Gianny v Čadci bola situácia podobná. Kapacita nocľahárne je 5 postelí pre mužov a 5 pre ženy. Počas víkendu nocovalo v zariadení viac ako 23 ľudí, pričom mužov bolo 18. Priestory zariadenia nemuseli títo ľudia opustiť ani počas dňa, pričom mali zabezpečený teplý čaj a polievku. Okrem toho bežala prevádzka aj útulku pre ženy.

Sociálni pracovníci a dobrovoľníci Domu charity sv. Krištofa v Martine otvorili zariadenie aj počas sviatku Troch kráľov (6.1.) a víkendu do 12.00 hod. Približne 45 ľudí využilo túto možnosť zohriať sa. Všetkým prítomným sme zabezpečili teplé jedlo. Mesto Martin posunulo tiež otvorenie nocľahárne na 15.00 hod v snahe zabrániť zamrznutiu ľudí na ulici.

Výzva pre Žilinčanov – prijímame deky a teplé mužské oblečenie – bundy, svetre, nohavice, obuv, ponožky a spodné prádlo. Môžete nám ich priniesť do Domu charity sv. Vincenta (Predmestská 12). Tel.č.: 041/724 47 95