Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie dobrovoľníkom

pridal: charita | dátum: 3. mája 2022 | kategória: aktuality

ČAS DAROVANIA SA NIKDY NIE JE STRATENÝ

🙋‍♀️🙋‍♂️ Vôľa darovať 💝 kus dobra, času a seba, inými slovami stať sa dobrovoľníkom, je skvelá a obohacujúca skúsenosť v akomkoľvek úseku života. Potvrdzujú to aj dobrovoľníci prichádzajúci do Diecéznej charity Žilina, z ktorých sa tešíme…🥰 aj pozývame do ďalšej spolupráce 🤝

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám najmä v posledných týždňoch intenzívne pomáhali zmierňovať utrpenie núdznych ľudí, či už prichádzajúcich z Ukrajiny 💛💙, ale aj našich ohrozených skupín ❤️. Dnes sme poďakovali aspoň niektorým z nich, ktorí mohli prísť osobne na Charitu. Trávili sme s nimi príjemný čas zdieľania, hodnotenia, občerstvenia na tele aj duši. Katka pripravila malú aktivitku s možnosťou vyjadriť, čo znamená slovo dobrovoľníctvo a charita. Vzájomné zdieľanie rôznych pohľadov bolo pre nás všetkých veľkým obohatením.