Aktuality

Čo máme nové?

O projekte “Polievka pre ľudí bez domova”

pridal: charita | dátum: 29. januára 2013 | kategória: aktuality

Aktuality o prebiehajúcom projekte “Polievka pre ľudí bez domova” nájdete tu.

Aktuálne nehľadáme dobrovoľníkov do projektu, nakoľko bol ukončený 31.januára 2014.
Ak máte záujem pomôcť nám aj v iných aktivitách, kontaktujte nás telefonicky 041/724 47 95 alebo emailom – dchvincent.za@gmail.com

Pomôcť môžete aj VY! Zapojte sa do VARENIA alebo VÝDAJA polievky pre ľudí bez domova.

Kontaktujte koordinátora projektu: Eva Trulíková – 0903 326 783, ewicka.1@gmail.com

 

HĽADÁME:

  • DOBROVOĽNÍKOV, ktorí by ochotne UVARILI 25 litrov polievky (polievka sa bude variť 3x/týždenne, po dobu 2mesiacov, pri dostatočnom množstve dobrovoľníkov by varenie vychádzalo na dobrovoľníka 1-2x za 3 alebo 4 týždne)
  • DOBROVOĽNÍKOV, resp. skupinky dobrovoľníkov, ktorí by nám túto polievku pomohli VYDAŤ (skupinka 3 ľudí)
  • DOBROVOĽNÍKOV, ktorí prejavia záujem (počas výdaja polievky) o rozhovor či vypočutie si niektorého z človeka bez domova (ľudia so statusom „bez domova“ sú vnútorne prázdni, nevypočutí a bez konkrétneho záujmu okolitého „normálneho“ sveta).

Ponúkame Vám príležitosť pomáhať. Pomáhať ľuďom v núdzi.

koordinátorka projektu – Evka a vedúci Domu charity sv. Vincenta – Rasťo