Aktuality

Čo máme nové?

O farských charitách vo farnosti Beluša

pridal: charita | dátum: 18. novembra 2014 | kategória: aktuality

Na pozvanie vdp. Vladimíra Štefánika sme v nedeľu 16. novembra 2014 prijali pozvanie do farnosti Beluša, aby sme tunajším veriacim priblížili činnosť diecéznej charity a farských charít v Žilinskej diecéze. Slávnostnú sv. omšu počas odpustovej slávnosti sv. Alžbety, ktorá je aj patrónkou charity, celebroval vdp. Michal Melišík, kaplán z farnosti Čadca – mesto. V popoludňajšom programe sme veriacim v miestnom pastoračnom centre priblížili služby jednotlivých zariadení Diecéznej charity Žilina i konkrétne príklady služby ľuďom bez domova a v núdzi v Dome charity sv. Vincenta v Žiline. Zároveň sme prítomných oboznámili s fungovaním farských charít v našej diecéze a povzbudili ich k vzniku miestnej farskej charity.

Informovala Mgr. Mária Vyžinkárová