Aktuality

Čo máme nové?

Nedeľa Krista Kráľa

pridal: charita | dátum: 26. novembra 2023 | kategória: aktuality

“Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. On je Kráľom od počiatku. Sklonil sa k nám, aby sme ho spoznali a mohli i chceli ho nasledovať. Neprichádza s armádou ani silou. Neprichádza s veľkolepými vyhláseniami. Prichádza pokorne, ticho, nenápadne. Chce byť blízko každému z nás. Učí nás pokore, jednoduchosti, láske. Pozýva nás, aby sme sa od neho učili a napodobňovali ho svojím životom. Máme šíriť jeho kráľovstvo rozdávaním dobra, pokoja, lásky, radosti, nádeje všetkým ľuďom. Vykročme s naším Kráľom a šírme Božie kráľovstvo, priatelia + :)” otec Michal Melišík