Aktuality

Čo máme nové?

Milované dieťa Boha!

pridal: charita | dátum: 10. januára 2021 | kategória: aktuality

Ďakujeme za tieto povzbudivé slová, milý kňaz: “Dnes máš príležitosť pripomenúť si chvíľu, keď sa k Tebe sklonil Boh, objal Ťa, zodvihol a prijal za svojho syna či svoju dcéru.
Ján krstil v Jordáne. Vyzýval ľudí k zmene života. Vyzýval ich spomaliť z každodenného zhonu a počúvať hlas Boha. Ten, kto sa rozhodol zmeniť svoj život, potreboval nejakým spôsobom ukázať a dokázať svoje rozhodnutie aj navonok. Týmto vonkajším znakom jeho rozhodnutia bol Jánov krst v Jordáne. Človek prišiel k Jánovi (vystál rad) a nechal sa pokrstiť na znak zmeny svojho života.
Aj Ježiš Kristus – Boh, prišiel, aby sa dal pokrstiť. Nie kvôli potrebe či túžbe zmeniť život. Prišiel skloniť sa k človeku, ktorý túži viac sa obrátiť a privinúť k Bohu a pozdvihnúť ho z hriechu do života. (Hriech priniesol do života človeka bolesť a smrť a Kristus priniesol nádej a život.) Tak ako pri Ježišovom krste, aj dnes pri svätom krste zaznieva hlas Boha, ktorý hovorí: “Toto je môj milovaný syn!” / “Toto je moja milovaná dcéra!” 🙂 (Boh má radosť z každého svojho dieťaťa.) Takto sa Boh tešil aj pri Tvojom krste.
Krst Ti otvoril dvere do rodiny. Do Božej rodiny. Otvára Ti dvere do tej najlepšej a najkrajšej komnaty plnej pokladov (lásky, pokoja, radosti, milosrdenstva, života bez konca). Boh Ti dáva zakúsiť všetky dobrá, ktoré dáva všetkým svojim deťom. Zveruje Ti aj atraktívnu a dôležitú misiu. Šíriť Jeho kráľovstvo. Posväcovať svet svojimi modlitbami a obetami. Ohlasovať evanjelium (radostnú zvesť o Jeho láske) a dokazovať ho svojím životom. Žiť svoj život v láske a múdrosti tak, aby sa všetci ľudia okolo Teba mali skvelo a cítili blízkosť Boha. Neboj sa žiť dobre a na prospech všetkých ľudí. Nevzdávaj sa nádeje robiť svet lepším. On Ti s tým bude rád pomáhať.
Priatelia, ako Božie deti, pomáhajme si a povzbudzujme sa navzájom. Kráčajme za Kristom a pomáhajme iným zatúžiť po Jeho blízkosti. Spomeň si dnes na svoj krst. Pomodli sa desiatok Ruženca Svetla (“Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.”) za rodičov, krstných rodičov a kňaza, ktorý Ťa pokrstil.

Pekný deň plný nádeje a radosti, bratia a sestry v Kristovi!   + :)”