Aktuality

Čo máme nové?

Ľudia veľkého srdca

pridal: charita | dátum: 26. marca 2020 | kategória: aktuality

Spájame sily, akútna potreba a reálny nedostatok ochranných pomôcok v tejto neľahkej dobe nás pohýňajú k novým skutkom lásky. Charita, jej dobrovoľníci i neznámi/známi ľudia veľkého ♥️ nezaháľajú, tentokrát ĎAKUJEME Márii Sabovej s dcérou z Farskej charity Solinky, rodinke Stankovej z FCH Rajec za ušité rúška a rovnako Veronike Žabkovej zo Závodia. Rúška sú odovzdané, tešia sa z nich deti v detskom domove Považská Bystrica a ľudia bez domova okrem Žiliny aj v Martine a Čadci, tiež seniori v Dome charity sv. Kamila a mnohí ďalší. Šijeme a rozdávame rúška všade tam, kde je ozaj potreba a zároveň núdza. Veľká vďaka za skutky dobročinnej lásky!