Aktuality

Čo máme nové?

Kia Motors Slovakia zbierala pre ľudí v núdzi

pridal: charita | dátum: 18. mája 2012 | kategória: aktuality

Zamestnanci Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis zorganizovali zbierku pre ľudí v núdzi, ktorým Diecézna charita Žilina poskytuje charitatívno-sociálne služby. Dňa 17.mája 2012 zástupca Kia Motors Slovakia odovzdal vyzbierané materiálne veci – hygienické a čistiace prostriedky, trvanlivé potraviny, šatstvo a kuchynské potreby v Diecéznej charite Žilina a navštívil priestory Domu charity sv. Vincenta, ktorý sa venuje ľuďom bez domova v nízkoprahovom dennom centre a v nocľahárni. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky a tak ukázali, že im nie sú iní ľudia ľahostajní.