Aktuality

Čo máme nové?

Jeden deň v službe ľuďom

pridal: charita | dátum: 4. septembra 2015 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina privítala koncom augusta približne 35 mladých dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov z celého Slovenska. V rámci duchovných cvičení konajúcich sa v Žiline pod vedením bratov kapucínov venovali jeden deň službe ľuďom.

V Dome charity sv. Vincenta v Žiline vymaľovali nízkoprahové denné centrum s priľahlými miestnosťami pre ľudí bez domova, triedili darované oblečenie v šatníku a školské pomôcky v rámci práve prebiehajúcej zbierky. Zároveň skrášlili vonkajší areál charity a vyupratovali vnútorné priestory budovy. V Dome charity sv. Kamila v Žiline spríjemnili našim seniorom voľný čas a taktiež pomohli s upratovaním vnútorných i vonkajších priestorov. Sme vďační mladým a nadšeným dobrovoľníkom i bratom kapucínom, že svojím srdcom a ochotnou rukou pre službu pomohli Diecéznej charite Žilina pri podávaní ruky ľuďom odkázaným na pomoc iných!

 Dobrovoľníci od kapucínov 2 Dobrovoľníci od kapucínov maľujú  Dobrovoľníci od kapucínov upratujú