Aktuality

Čo máme nové?

Hlas Dieťaťa, kto ho počúva?

pridal: charita | dátum: 25. decembra 2022 | kategória: aktuality

“Ktorý DARČEK Ťa najviac potešil?” …pýtala som sa dnes mojich detí.

🎁

Keď som v piatok pred Štedrým dňom vošla do Centra podpory, hneď za dverami stál kočík vo veľmi zlom stave.

👩‍👦 Chlapček a jeho mama boli dnu…

Krásny nový kočík, ktorý sme mali v Sklade solidarity, sa tak stal behom chvíle vianočným darčekom.

🥰 Som šťastná, že im priniesol takú veľkú radosť. Ak by som mala odpovedať na otázku, ktorý z darčekov mňa najviac potešil, je to tento, stále hreje… ich rozžiarené tváre….

Vianočné posolstvo Svätého Otca Urbi et Orbi nás pozýva obrátiť tvár k blížnym: “Náš pohľad nech naplnia tváre ukrajinských bratov a sestier, ktorí prežívajú tieto Vianoce v tme, v chlade alebo ďaleko od svojich domovov v dôsledku skazy spôsobenej desiatimi mesiacmi vojny. Nech nás Pán urobí pripravenými na konkrétne gestá solidarity na pomoc tým, čo trpia, a nech osvieti mysle tých, ktorí majú moc umlčať zbrane a okamžite ukončiť túto nezmyselnú vojnu! Žiaľ, radšej sa počúvajú iné dôvody, diktované logikou sveta. Ale hlas Dieťaťa, kto ho počúva?”

Vianočná homília pápeža Františka tiež volá k blízkosti chudobným: “Betlehemské jasle nám hovoria nielen o blízkosti, ale aj o chudobe… navštevujeme ho tam, kde sa nachádza, teda v chudobných jasliach nášho sveta? Tam je On prítomný.

Bez chudobných to nie sú pravé Vianoce.”