Aktuality

Čo máme nové?

Dobrovoľníci farských charít prešli bránou milosrdenstva

pridal: charita | dátum: 15. júna 2016 | kategória: aktuality

Dňa 14. júna 2016 sa v Žiline stretlo 40 dobrovoľníkov farských charít z našej diecézy. Počas popoludnia uvažovali nad katechézou o Božom milosrdenstve a spoločne diskutovali ako konkrétne preukazovať milosrdenstvo vo svojich farnostiach. Okrem duchovného povzbudenia získali aj aktuálne informácie o celoslovenskom programe potravinovej pomoci, ktorý sa pripravuje aj v Žilinskej diecéze.

Na záver prešli bránou milosrdenstva katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice, aby spoločne slávili Eucharistiu s o. Michalom Melišíkom, ktorý pôsobí ako kaplán v Rajci. Veríme, že aj vďaka obnove ducha, budú dobrovoľníci šíriť ďalej milosrdenstvo Otca.