Aktuality

Čo máme nové?

Deň peňazí bol aj o úlohe Charity

pridal: charita | dátum: 12. novembra 2023 | kategória: aktuality

O svojej nezastupiteľnej úlohe, každodennej činnosti a aktivitách, ale i potrebe finančného vzdelávania hovorila Slovenská katolícka charita počas podujatia Deň peňazí v Národnej banke Slovenska. Nosnými témami počas štvrtkového podujatia (9. novembra) boli aj finančná gramotnosť, vzdelávanie i úloha mimovládnych organizácií. Deň peňazí pripravila Národná banka Slovenska pod značkou svojho vzdelávacieho programu 5peňazí.

V tomto roku sa na podujatí Deň peňazí podieľala aj Slovenská katolícka charita spolu s ďalšími partnermi a spolupracujúcimi organizáciami ako združenie Cesta von, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE), Centrum FinQ, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Nadácia NBS.

„Vieme pomôcť našim klientom s materiálnym zabezpečením, to je prvá fáza. Po analýze potrieb nasleduje sociálne poradenstvo a je pritom dôležité aj sprevádzanie. Častokrát vzdelanostná úroveň, história vzdelania, či životná tradícia nedávajú klientovi predpoklady na to, aby vedel začať zodpovedný život. Je preto dôležité sprevádzať ho, byť pri ňom a tiež aj doplniť vzdelávanie a výchovno-vzdelávací proces,“ povedal počas svojho vystúpenia generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech.

Po dopoludňajšom programe pre školy boli pre návštevníkov popoludní pripravené prezentácie príbehov a panelové diskusie. Účastníci sa dozvedeli, ako sú na tom s finančnou gramotnosťou slovenskí žiaci, ale tiež o skúsenostiach mladých ľudí. Zástupcovia viacerých organizácií hľadali odpoveď na otázku ako von z generačnej chudoby a hovorili sme aj o skúsenostiach Slovenskej katolíckej charity. Zúčastnené organizácie diskutovali aj o tom, ako preniesť dobré projekty mimovládnych organizácií do verejných politík.

Slovenská katolícka charita v súčasnosti realizuje prvú fázu finančného vzdelávania pod značkou 5peňazí. Charitní zamestnanci z 9 diecéz sa školia pod odborným dohľadom Národnej banky Slovenska. „Učia ich finančnú gramotnosť, rozoberali už aj právne otázky, právne témy, to boli prvé dve školenia, čiže polovicu už máme za sebou,“ povedal manažér projektu v rámci Slovenskej katolíckej charity, Juraj Topolčány.

Nadácia NBS  poskytla Slovenskej katolíckej charite viac ako 35-tisícový grant, pričom výška projektu predstavuje viac ako 40-tisíc eur. Po absolvovaní týchto školení sa pripraví metodická príručka o tom, ako pripraviť workshopy. Tieto aktivity sa budú realizovať do konca tohto roka. V prípade podpory aj druhej časti projektu bude Slovenská katolícka charita školiť odídencov v centrách podpory, ale tiež núdznych v iných charitných zariadeniach a plánuje sa aj príručka finančnej gramotnosti.