Aktuality

Čo máme nové?

Deň otvorených dverí 2012 je za nami

pridal: charita | dátum: 22. novembra 2012 | kategória: aktuality

Dňa 19.novembra 2012 sa uskutočnil Deň otvorených dverí z príležitosti sviatku patrónky charity sv. Alžbety v 5 zariadeniach Diecéznej charity Žilina.

Všetci návštevníci si mohli pozrieť priestory zariadení, v ktorých poskytujeme charitatívno-sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby ľuďom v núdzi a oboznámiť sa s ich históriou. Medzi návštevníkmi nechýbali zástupcovia miest, duchovní správcovia, sponzori, študenti, dobrovoľníci a priaznivci charity. Počas celého dňa prešlo dverami charitných zariadení v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici vyše 150 ľudí.

Dve z našich zariadení si zároveň pripomínali okrúhle výročia svojho fungovania – Dom charity sv. Kamila v Žiline oslavoval 15.rokov a Detský charitný dom Považská Bystrica slávil 20.rokov vzniku. Teší nás, že sme všetkým návštevníkom umožnili nahliadnuť do každodenného života zariadení a ďakujeme každému za vytvorenie príjemnej atmosféry a prejavenie podpory.

Deň otvorených dverí v obrazoch.