Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme IDC Holding

pridal: charita | dátum: 29. júna 2021 | kategória: aktuality

Spoločnosť IDC Holding darovala slovenským Charitám 15 paliet sušienok, ktoré si Slovenská katolícka charita a jednotlivé diecézne a arcidiecézne charity rozdelili pre použitie v pomoci núdznym. Ďakujeme štedrému sponzorovi za dar, bude dobre využitý. Pri rozvoze sme si navzájom pomohli, dar nám tak poslúžil aj na vzájomnú návštevu medzi Charitami. Ešte raz ďakujeme!