Aktuality

Čo máme nové?

Človek blízkosti… svätý Ján Pavol II.

pridal: charita | dátum: 18. mája 2020 | kategória: aktuality

Keď je slnko najvyššie, aj teplo lúčov je intenzívnejšie a bližšie… z neba nám žiari príklad svätosti a človek blízkosti, sv. Ján Pavol II. Oslavujeme 100 rokov od jeho narodenia. Nech sa aj v nás každý deň nanovo rodí túžba byť blízko pri človeku! V dnešnej rannej homílii o ňom svätý otec František hovorí ako o mužovi modlitby, o človeku blízkosti… snažil sa byť nablízku. Blízkosť je aj jedna z čŕt Boha. Blízkosť Boha ľudu, ktorá je najužšou, najsilnejšou v Ježišovi. Pastier je blízko svojmu ľudu. Svätý Ján Pavol II. nám dal príklad tejto blízkosti. Blízko veľkým, blízko aj malým, blízkym aj vzdialeným. Vždy bol nablízku. Ďalšia črta je láska k plnej spravodlivosti. Spravodlivosť a milosrdenstvo idú spolu, nedajú sa od seba oddeliť. Bol mužom milosrdenstva. Koľko urobil pre to, aby ľudia chápali Božie milosrdenstvo. Cítil, že spravodlivosť Božia má tvár milosrdenstva. Postoj milosrdenstva. To je dar, ktorý nám zanechal, že spravodlivosť je milosrdenstvo, je to milosrdná spravodlivosť. Modlime sa k nemu dnes, aby nám všetkým bola daná milosť modlitby, milosť blízkosti a milosť milosrdnej spravodlivosti.