Aktuality

Čo máme nové?

Česká charita zavítala do DCHZA

pridal: charita | dátum: 29. septembra 2022 | kategória: aktuality

Česká charita 🇨🇿 prišla na 3-dňovú návštevu na Slovensko 🇸🇰

Diecézna charita Žilina hostila u seba vzácnu návštevu. Dvanásť zástupcov českých charít prišlo na 3-dňovú návštevu. Obohatenie bolo vzájomné a obojstranné. V prvý deň sme kolegov spoza hraníc privítali, navzájom sa zoznámili u nás na centre DCHZA a priblížili sme im niektoré projekty, ako Sklad solidarity, Centrum podpory, Hlinený dukát, Farské charity a iné. Vzájomná diskusia bola prínostná, otvorená, v priateľskej atmosfére. Je skvelé cítiť sa už v prvých minútach ako “starí známi”, navzájom blízki. Rodinná atmosféra sa niesla cez celé dni ich pobytu u nás. Páčilo sa im v Dome charity sv. Vincenta a v Centre podpory, ktoré máme v Žiline.

Druhý deň sme českých chariťákov vzali do Domu charity sv. Krištofa, nášho nízkoprahového denného centra v Martine. Odtiaľ sme našu “tour” nasmerovali do Kláštora pod Znievom, do Dobrého pastiera , O.Z., kde je tiež krásne rozvinutá pomoc chudobným. V stredu 28.9. sme návštevu obohatili o Dom charity sv. Gianny v Čadci, kde máme nocľaháreň s nízkoprahovým denným centrom a tiež útulok pre ženy. Bol to krásny spoločný čas, veľmi inšpiratívny, priniesol nové vzťahy, vďaka ktorým môže aj naša pomoc núdznym nadobudnúť nové rozmery.