Aktuality

Čo máme nové?

Celoslovensky i za diecézu dosiahla Zbierka školských pomôcok rekord!

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2020 | kategória: aktuality

Zbierka školských pomôcok, ktorá trvala od júna do polovice septembra, bola napriek situácii okolo pandemických opatrení a ich ekonomických dopadov úspešná. Dobro si nájde svoju cestu, nech je doba akákoľvek! Sme povzbudení vašou štedrosťou! Deti dostali zásobu farbičiek, zošitov a ďalších pomôcok, aby sa mohli vzdelávať bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je vybavenie do škôl finančne náročné, sa tak pomohlo aj prírode, lebo mnohé pomôcky boli už použité a získali šancu na ďalšiu službu. Diecézna charita Žilina obdarovala viac ako 600 detí z vyše 270 rodín. Aj celoslovensky má Zbierka školských pomôcok nový rekord! Svoje miesto v rukách školákov si našlo až 55 000 darovaných školských pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu vyzbieralo viac ako 7 500 eur. Všetkým ĎAKUJEME za štedrosť!

Tlačová správa:

Celoslovensky i za Žilinskú diecézu dosiahla Zbierka školských pomôcok nový rekord!

Od 1. júna do 15. septembra prebiehala Zbierka školských pomôcok a elektroniky pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domovov a krízových zariadení. Zbierku každoročne koordinuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami. Hoci 11. ročník zbierky ovplyvnila situácia okolo pandemických opatrení a ich ekonomických dopadov, môžeme aj tento rok hovoriť o úspešnom konci.

Diecézna charita Žilina obdarovala viac ako 600 detí z vyše 270 rodín. Vyzbierali sme 7028 školských pomôcok. Aj celoslovensky má Zbierka školských pomôcok nový rekord! Svoje miesto v rukách školákov si našlo až 55 000 darovaných školských pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu vyzbieralo viac ako 7 500 eur.

Deti dostali zásobu farbičiek, zošitov a ďalších pomôcok, aby sa mohli vzdelávať bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je vybavenie do škôl finančne náročné, sa tak pomohlo aj prírode, lebo mnohé pomôcky boli už použité a získali šancu na ďalšiu službu.

V pomoci sme neboli sami

Do zbierania a prerozdeľovania deťom sa zapojilo veľké množstvo farských charít. Vo viacerých prípadoch sa tak stalo po iniciatíve darcov, ktorí pre dobrú vec nadchli aj svojich kolegov či priateľov.

„Zbierka sa stretla s veľkou pozitívnou odozvou, žiaci a najmä rodičia žiakov sa prejavovali veľmi štedro,“ napísala nám Adriana Stanová, ktorá koordinovala priebeh zbierky na Spojenej škole sv. Františka Assiského. Každá z 28 tried a 3 zborovne sa stali patronátom dieťaťa z charitného detského domova a naplnili mu školskú tašku. Žiaci poznali krstné meno dieťaťa, vek a v niektorých prípadoch aj jeho záľuby a ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitlo. Mohli tak pomáhať s pocitom empatie a vedomím, prečo je pomoc potrebná. Že sa tak dialo, nám dosvedčila aj Adriana: „Súčasťou naplnených školských tašiek boli aj sprievodné listy od jednotlivých tried alebo fotografie s venovaním a podpismi.“

Už od 1. júna nám na dvere 57 zberných miest klopali aj deti. Spolu s rodičmi prinášali vlastné školské tašky a mnoho z nich sa tak vôbec prvýkrát zapojilo do nejakej zbierky. Darovali veci, z ktorých už vyrástli, alebo preto, aby niekomu inému spravili radosť. Takto nás navštevovali aj žiaci zo Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave. V triede príma A preberali na hodine ´skutok lásky´ a nechceli zostať len pri slovách. „Hľadali sme možnosti, ako sa v čase pandémie zapojiť,“ informovala nás Monika Rigasová – sestra Edita vyučujúca hodiny náboženstva. „Zo začiatku mali niektorí obavu, či vôbec niečo nájdu na darovanie, priznali sa, že to nikdy nerobili. Iní do toho išli s odhodlaním a nakoniec sme z toho všetci mali veľkú radosť. Ba našli sa aj gymnazisti, ktorí spolu s rodičmi robia takéto skutky lásky častejšie.“

Nestihli ste? Stále sa môžete zapojiť

Priestor na pomoc je tu stále. Ak ste zamýšľali, no nestihli prispieť hmotným darom, kontaktujte Diecéznu charitu Žilina na charitaza@gmail.com alebo 0918 990 158 a sledujte stránku Charity www.charitaza.sk. Vaše dary budú použité na pomoc rodinám a deťom v núdzi. Dobro si vždy nájde svoju cestu, nech je doba akákoľvek! Sme povzbudení vašou štedrosťou! Aj naďalej môžete podporiť služby, projekty a činnosti Diecézej charity Žilina na účte SK31 0900 0000 0004 2470 2305 (Slovenská sporiteľňa).

Všetkým ĎAKUJEME!