Aktuality

Čo máme nové?

Balíčky od farských charít

pridal: charita | dátum: 10. apríla 2023 | kategória: aktuality

Veľká noc je čas, kedy prežívame radostnú nádej z nášho vykúpenia.

🐣

Víťazstvu aj v našich životoch však predchádza i náročná cesta, na ktorej si každý nesie svoj kríž. Neraz býva ťažký a nesený v skrytosti a samote. Na to mysleli aj naše farské charity a rozhodli sa ľudí starších, osamelých či chorých potešiť malým darčekom. Rozniesli ich členovia farských charít alebo pán farár pri svätej spovedi. V pripravených balíčkoch darovali pozdrav, vajíčko a najmä prejavenú lásku a pozornosť.

Zdroj: fotky FCH Bytčica a FCH Solinky

Požehnanú Veľkú noc +