Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme, že pomáhate

pridal: charita | dátum: 3. januára 2013 | kategória: aktuality

Ďakujeme spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. za darovanie 110ks potravinových balíčkov v čase predvianočných sviatkov. Obdarovaní boli ľudia v núdzi, ktorí navštevujú Dom charity sv. Vincenta v Žiline.

Zároveň ďakujeme všetkým darcom a sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zvládnuť priebeh tohtoročných vianočných sviatkov v charitných zariadeniach.