Aktuality

Čo máme nové?

Ako vyštartovať do pôstneho obdobia

pridal: charita | dátum: 17. marca 2014 | kategória: aktuality

Popolcovou stredou 5.marca 2014 začal čas pokánia a rozjímania pre obyvateľov Domu charity sv. Kamila v Žiline. Kroky obyvateľov zariadenia pre seniorov smerovali z kaplnky domu k pútnickému miestu Živčáková, ktoré sa nachádza 3 km od Turzovky v nadmorskej výške 787,7 m. “Tu sme sa rozhodli odovzdať naše myšlienky a prosby Panne Márii. Po takmer troch hodinách vytúženého čakania sa naše uzimené duše v eucharistii spojili so živým Bohom.” povedala sociálna pracovníčka Eva Cvanigová.