Aktuality

Čo máme nové?

Ako slávili vianočné sviatky zamestnanci Diecéznej charity Žilina s klientmi zariadení?

pridal: charita | dátum: 30. decembra 2013 | kategória: aktuality

V Dome charity sv. Vincenta v Žiline sa konala 23. decembra 2013 Štedrá večera približne pre 60 ľudí bez domova za účasti otca biskupa. Súčasťou programu bolo aj premietnutie filmu zo zariadenia Dobrý pastier sídliaceho v Kláštore pod Znievom. Otec biskup počas svojho príhovoru viackrát pripomenul prítomným klientom a zamestnancom slová, ktoré zazneli z uvedeného filmu: „Pravda, keď sa nepodáva s láskou, tak sa neujíma …“ a vyzval ich na aktívnu prácu na svojich osobných životoch.

Atmosféru stretnutia dotvárali aj vzájomné rozhovory a spev kolied. Zamestnanci a dobrovoľníci počas decembra rozdali aj vianočné darčeky približne 30 ľuďom bez domova, ktorí žijú v teréne v skromných príbytkoch.

Klientov nízkoprahového denného centra v Dome charity sv. Krištofa v Martine navštívil počas Štedrej večere aj vdp. Juraj Jendrejovský, kaplán v Martine. Slová o narodení Krista, spev a rozhovory nechýbali počas tohto vianočného posedenia.

Dom charity sv. Gianny v Čadci bol počas Štedrého dňa otvorený pre všetkých ľudí v núdzi. Vládla tu príjemná a pokojná rodinná atmosféra, každý prejavil štedrosť srdca, keď obdaril malým darčekom blížneho vedľa seba. Zariadenie navštívili aj koledníci Dobrej noviny a skupina dievčat oblečených v krojoch a prítomných obohatili svojím spevom a hudbou.

Deti a mladí dospelí z Detského charitného domu Považská Bystrica tiež zasadli k štedrovečernému stolu spolu so svojimi vychovávateľmi a pripomenuli si tajomstvo Vianoc. Deti sa tešili z vianočnej nálady a odovzdaných darčekov.

Aj opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách v Žiline obdarovali vianočným balíčkom starých a chorých ľudí, o ktorých sa starajú v ich domácnostiach.

Diecézna charita Žilina vyslovuje poďakovanie všetkým ľuďom dobrej vôle, dobrovoľníkom a darcom za prejavenú podporu počas uplynulého roka 2013!

Mgr. Mária Vyžinkárová

Dom charity sv. Gianny v Čadci

Dom charity sv. Vincenta v Žiline