Možnosti dobrovoľníckej činnosti

Ak chcete pomáhať v Charitných zariadeniach Žilinskej diecézy vyberte si zariadenie.

Ak chcete byť dobrovoľníkom v zahraničí kliknite sem.