Školské pomôcky

Zbierka školských pomôcok trvá od 1.6. do 15.9.2020. V tomto roku ju rozširujeme aj o tablety a notebooky. Obdobie zatvorených škôl ešte viac odkrylo sociálne rozdiely medzi žiakmi. Online výučba, ktorej sa nemohli zúčastniť všetky deti rovnako, zvýraznila potrebu pomáhať viac, pretože práve vzdelanie predstavuje možnosť zmeny k lepšiemu. Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie! Môžete priniesť tiež školské aktovky, peračníky, písacie potreby, zošity a iné školské pomôcky. Ďakujeme za Vašu pomoc deťom!

Zberné miesta:

Diecézna charita Žilina, Vysokoškolákov 1758/3, 010 08 Žilina,

Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca,

Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, 036 01 Martin,

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, Námestie SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica

+ FARSKÉ CHARITY ŽILINSKEJ DIECÉZY.