Rozvojová a humanitárna pomoc [joomla]

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sa podieľame na rozvojovej a humanitárnej pomoci pre krajiny postihnuté živelnými pohromami, chudobou a hladom. Podporujeme rôzne projekty, zbierky, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom v rozvojových krajinách sveta.

Pomoc utečencom

Adopcia na diaľku

STOP s obchodovaniu s ľuďmi

Pôstna krabička pre Afriku 2017