Podporte nás

Ako nám môžete pomôcť?

  • ako dobrovoľníci, ktorí pomôžu v našej činnosti (v jednotlivých zariadeniach, projektoch, práci v kancelárii, či inou formou), pozri sekcia Dobrovoľníctvo
  • finančným príspevkom na č. účtu IBAN SK31 0900 0000 0004 2470 2305 (Slovenská Sporiteľňa), alebo na číslo účtu konkrétneho zariadenia, pozri sekcia Kontakty
  • materiálnou podporou našich činností, zariadení, projektov (materiálno-technické zabezpečenie)
  • poskytnutím 2% podielu zaplatenej dane z príjmu v aktuálnom období

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.