Podpora služieb pre núdznych v Žilinskej diecéze

Diecézna charita Žilina podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi prostredníctvom svojich sociálnych služieb a projektov. Vďaka štedrosti darcov dokážeme vykonávať našu činnosť v plnej miere aj v týchto náročných časoch. Ďakujeme, že myslíte na chudobných, s Vašou pomocou môžeme poskytovať sociálne služby najnúdznejším jednotlivcom a rodinám. Ďakujeme, Váš príspevok je veľkou pomocou chudobným!

  • finančným príspevkom na IBAN: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, variabilný symbol: 222 (Slovenská sporiteľňa)
  • poštovou poukážkou
  • pomocou QR kódu vo Vašom Smartbankingu (po prihlásení mobil bankingu):
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je poukaz-blizko-1100x537.jpg

Komu pomáhate?

Pravidelne sa staráme o vyše 1000 núdznych cez rôzne druhy sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany a kurately, stovkám ďalších cez rôzne projekty. Len cez projekt Nadácie EPH sa potravinová alebo materiálna pomoc dostala v roku 2020 do 61 rodín, do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy. Ročne sme rozdali vyše 10-tisíc potravinových balíčkov, hygienické balíčky, školské pomôcky, balíky plienok. Máme 6 zariadení sociálnych služieb, 28 farských charít, prostredníctvom ktorých sme blízko ľuďom aj v odľahlých častiach diecézy. Požičiavame zdravotnícke pomôcky aj mimo diecézy, poskytujeme opatrovateľskú službu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. V Centre pre deti a rodiny máme aktuálne 26 detí a mladých, z ktorých sú 4 v profesionálnych rodinách. Ženy sú v útulku a muži v nocľahárňach. Situácia si ale nutne vyžaduje zvýšiť kapacitu, aktuálne pripravujeme 60 lôžok pre ľudí bez domova, mužov i ženy. Chudobným denne podávame teplú stravu, majú k dispozícii sprchu. Pre udržanie či získanie pracovných návykov sa ľudia bez práce zapájajú do predaja pouličných časopisov. Pomocnú ruku potrebujú osamelí a chorí seniori, ľudia so ZŤP, deti, mnohodetné rodiny, matky, mladí na prahu dospelosti, ľudia bez domova a mnohé iné skupiny, poskytujeme ju bez rozdielu vierovyznania.

Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie, poklesu darov, nedostatočného financovania, sa však dostávame do stavu, keď bez podpory verejnosti budeme nútení niektoré služby rušiť. Preto vás, v dôvere v Božiu prozreteľnosť, prosíme o podporu. Ďakujeme, že ste spolu s nami pri človeku, v ktorom môžeme poslúžiť Kristovi!