Aktuality

Čo máme nové?

Hlinený dukát

pridal: charita | dátum: 11. novembra 2021 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina prichádza od 11. novembra 2021, sviatku sv. Martina, s novinkou. Rozširuje paletu služieb o zaujímavú formu pomoci ľuďom žijúcim v chudobe. Prináša pre Žilinskú diecézu nový projekt s názvom Hlinený dukát. Účinnú pomoc prinesie symbolické platidlo, dukát vyrobený z hliny. Dukát si núdzny človek môže vymeniť okrem jedla, potravinového balíka, polievky aj za služby, ako napríklad pranie, nocľah či možnosť osobnej hygieny.

Solidarita s trpiacimi

Neskorá jeseň a prichádzajúca zima prinášajú so sebou chladné noci a mrazivé rána. Trpia najmä ľudia bez domova, ktorých zdravie i životy sú ohrozené. Táto riziková skupina ľudí trpí tiež hladom, chýba im zázemie, rodina.

„Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jedlo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo. Projektom Hlinený dukát im chceme priniesť účinnú pomoc a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci participovala“, dodáva Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina.

Týmto symbolickým platidlom môže verejnosť podporiť chudobných ľudí. Projekt ponúka verejnosti možnosť pomôcť s láskou a s rozumom, bez obáv zo zneužitia darovanej pomoci. Princíp fungovania celého projektu je veľmi jednoduchý, čo ho robí sympatickým a obľúbeným. Spôsoby, ako si ho zaobstarať, sú viaceré, na predajných miestach, aj formou distribučných automatov na verejných priestranstvách. Dukát je potom darovaný človeku v núdzi, ktorý si ho vymení za jedlo, účinnú pomoc a služby Charity.

Účinný nástroj v otázke žobrania

Projekt je určený primárne na pomoc ľuďom žijúcim v chudobe, niektorí sú kvôli neľahkým okolnostiam života nútení pýtať peniaze od okoloidúcich. Hlinený dukát má ambíciu ísť s pomocou ďalej, stáva sa účinným nástrojom nápomocným pri riešení problematiky žobrania a bezdomovectva. Tým nadobúda celospoločenský význam, prispieva k riešeniu problémov, ktoré by tu nemali byť.

Mestá, kde je pomoc intenzívna

Projekt začína fungovať naraz v troch mestách diecézy, a to v Žiline, Čadci a Martine. V týchto mestách má Diecézna charita Žilina svoje zariadenia, v ktorých sa intenzívne stará a venuje ľuďom, pre ktorých je projekt primárne určený, teda ľuďom bez domova a núdznym v chudobe. V nocľahárňach,  nízkoprahových denných centrách, útulkoch, formou špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantne aj terénne pomáha Charita ľuďom odkázaným na pomoc v čadčianskom Dome charity sv. Gianny, žilinskom Dome charity sv. Vincenta a martinskom Dome charity sv. Krištofa.

Pomoc, ktorá je účinná

To, že človek v núdzi dostane najesť, má možnosť prenocovať, osprchovať sa a oholiť, slúži tiež ako možnosť dostať sa bližšie k poskytovaniu ďalších foriem pomoci Charity, ku konkrétnej a komplexnej pomoci. Sprostredkúva človeku v kríze kontakt so sociálnym pracovníkom Charity, ktorý mu môže poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo a sprevádzať jeho kroky po ceste k účinnému vyriešeniu svojej ťažkej situácie, individuálny prístup a konkrétny posun k lepšiemu životu. Hlinený dukát naozaj pomáha na ceste z ulice.

Pomoc overená časom

Hlinený dukát je odskúšaný a overený v Trnavskej arcidiecéznej charite, kde úspešne funguje už štvrtý rok. Verejnosť ho veľmi dobre prijala, teší sa veľkej obľube. Projekt je dynamický a prínosný, šíri sa a prináša tak potrebnú pomoc núdznym do nových miest.

Tvárou kampane sa stal chariťák Igor, ktorý si na krátky čas vyskúšal, aké je to byť v koži človeka bez domova, emotívna fotografia nám ponúka možnosť porovnať dve tváre toho istého človeka, zastaviť sa na chvíľu a zamyslieť. Predstavuje človeka na dne, ktorý túži po novej tvári, po novom živote. K premene pomáha práve hlinený dukát.